Author Archive: admin

Frimärkssamlande – en världslig hobby

  En världslig hobby Frimärkssamlande kan vara en av de äldre hobbyverksamheterna tillsammans med fjärilssamlande. På ett sätt utgör de två själva sinnebilden över vad en traditionell hobby förväntas vara – att samla, kategorisera och spara. Trots e-mail, snapshot och Instagram och alla andra internetbaserade kommunikationskanaler behåller frimärket sin värdeposition. Faktum är att många frimärken behåller sitt värde och att… Läs mer >

Klocksamlande – en tidskrävande hobby.

  För flertalet som samlar på klockor är det själva sökandet som är målet. Att slutligen hitta specifikt den klocka man förälskat sig i ger klocksamlaren tillfredsställelsen av hitta vad den sökte. Detta är förmodligen inget specifikt för klocksamlaren. Flertalet samlare beskriver att det är känslan över att ha hittat vad man sökte som leder till att man börjar samla…. Läs mer >