Frimärkssamlande – en världslig hobby

 

En världslig hobby

Frimärkssamlande kan vara en av de äldre hobbyverksamheterna tillsammans med fjärilssamlande. På ett sätt utgör de två själva sinnebilden över vad en traditionell hobby förväntas vara – att samla, kategorisera och spara. Trots e-mail, snapshot och Instagram och alla andra internetbaserade kommunikationskanaler behåller frimärket sin värdeposition. Faktum är att många frimärken behåller sitt värde och att vissa frimärken ökar i värde för varje år som går. Var aktsam om din frimärken.

Detta kan tyckas beundransvärt eftersom i stort sett ingen skickar varken vykort eller handskrivna brev i dagsläget. Det mesta går igenom helt andra distributionskanaler än över posten idag. Frimärkssamlare finns spridda över hela världen och frimärken är i realiteten en marknad där vissa priser på eftertraktade och udda sådana hela tiden ökar. Ett frimärke såldes på frimärksmarknaden för ca: 55 miljoner svenska kronor, och det finns endast 9 stycken frimärken av “The penny red” i hela världen. Nu är det inte något “The penny red” man finner hos var och varannan frimärkssamlare. Dock ska man vara uppmärksam om man hittar frimärken på en släktings gamla vind. Ta reda på värdet och spara – släng inte bort gamla frimärken.

restimpo