Hobby & pyssel – en ökad livskvalité

 

En ökad livskvalité

En stor mängd studier och forskning finns om hur vi påverkas, får mer glädje och positivitet av att inneha ett meningsfullt och kreativt fritidsintresse. Hobby och pyssel verkar kunna ge alla utövare en mer glädjefull livstillvaro. Vad folk gör med sin lediga tid har inverkan på många andra livsaspekter som sociala relationer, arbetsliv, intressen och välbefinnande. Helheten av det som i folkmun kallas “livspusslet” kan sägas vara summan av alla delarna. Om hur vi i realiteten uppfattar vår egen livskvalité, livssituation och välbefinnande i förhållande till tiden. Nog bör och kan alla avsätta en del av sin tid åt pyssel- och hobbyverksamhet när det uppenbarligen gör oss gladare och lyckligare. Det är även något som arbetslivet insett effektiviteten av.

Bättre medarbetare

Forskningen inom området meningsfulla fritidsaktiviteter och hobbies ger belägg för hur hobbies kan ha en positiv inverkan och öka produktivitet på jobbet. En fritid med engagemang och passion för något annat än arbetslivet kan leda till att man blir en effektivare medarbetare på jobbet. En del av förklaring kan möjligen vara att personalen vill snabbare hem till den väntande hobbyn och därmed arbetar mer effektiv på jobbet.

Skillnaden mellan hobby och pyssel

Hobby och pyssel kan inrymma i stort sett vilka aktiviteter och intressen som helst. Vad som förenar eller skiljer hobby från pyssel är inte helt lätt att fastställa – möjligen kan man definiera en hobby efter att den ofta tar upp en större del av fritiden och att den många gånger är mer kostsam än ett pyssel. Hursomhelst ger både hobbys och pyssel utövaren en känsla av välbefinnande, glädje och ökad livskvalité.

Hobbyn – en kort historik

Hobbyn har sitt ursprung i Storbritannien och uppkommer vid 1800-talets senare del. Industrialiseringen innebar lönearbete på arbetstid och en icke avlönad fritidssysselsättning vid sidan om arbetet vilket kom att få namnet hobby. Till Sverige kom hobbyn mot slutet av 1920-talet och kom sedan att växa sig allt starkare. I Svenska Dagbladet från 1931 kunde man läsa följande: ”Så tomt och enformigt som livet i den moderna grottekvarnen kommit att gestalta sig för flertalet människor och så själsmördande som arbetet på kontor och verkstäder oftast är, måste var och en försöka finna något vid sidan av det dagliga arbetet, varpå han kan slösa sitt intresse och hela sin varma kärlek.” Den vanligaste form av hobby för tidsperioden var olika former av samlande. Inte minst frimärken var populärt och är fortfarande. Idag finns det en uppsjö olika hobbyintressen och pysselverksamheter och säkerligen finns det något som passar dig.

Vilken hobby eller pyssel kan passa dig?

Vad som passar att pyssla med eller ha som hobby för specifikt dig vet du säkert bäst. En viktig faktor idag är tiden. Hur mycket eller lite tid kan man tänka sig spendera på pysslet eller hobbyn kan sägas vara helt avgörande för vad man väljer att göra med sin fritid. Prova på något och se vad du tycker – provar man inte vet man inte.

restimpo