Konst – en hobby och ett yrke

Beroende på i vilken utsträckning man utövar sin konst kan man välja att kalla det för sitt jobb eller sin hobby. De flesta som jobbar heltid som konstnärer har någon form av formell utbildning i ämnet, medan de som utövar det som sin hobby framförallt är självlärda – även om det så klart finns undantag åt båda hållen.

Att leva på sin konst medför flera risker, kanske framförallt ekonomiska, eftersom man aldrig har en säker inkomst, och kan gå långa perioder utan någon inkomst alls medan man arbetar på ett verk eller en utställning, innan man får in pengar genom att sälja ett verk eller genom någon form av konststipendium eller bidrag. En annan risk med att vara konstnär är plagiering, det vill säga att någon annan kopierar ens konst och säljer den som sin egen. Om man skulle bli inblandad i en domstolstvist på grund av något sådant kan det vara bra att veta att man kan få hjälp med delgivning från bland annat Intrum.

Känner man att man inte klarar av de risker som är förknippade med konstnärsyrket går det dock utmärkt att ägna sig åt sin konst på hobbynivå. Kanske kan man ändå hålla en utställning då och då, och sälja en tavla eller två, men skillnaden är då att det är en bonus snarare än en förutsättning – när man skapar konst som hobby gör man det framförallt för sin egen skull, för att man anser det terapeutiskt eller avslappnande att göra något kreativt.

restimpo