Tågmodeller – det går som på räls

 

Det går som på räls

Få saker är mer ihopkopplade i dubbel bemärkelse som tågmodeller och järnvägar i förhållande till uttrycket hobby och intresse. Förminska landskapet, husen och världen och bygg järnvägen åt tågmodellerna. Ett projekt som tar mycket tid i anspråk men som ger entusiasten stor glädje under resans gång. Dessutom ett projekt som hela tiden kan förändras och som aldrig behöver ta slut. Modelljärnvägar och dess entusiaster börjar sakta sina. Yngre generationers intresse för modelljärnvägar verkar vara svalt. En del oroar sig för hobbyns framtida överlevnad och om den fortfarande kommer finnas om 50 år.

Tågmodeller – en kort historik

Starten för tågmodeller och miniatyr järnvägar börjar i Tyskland. Namnet Märklin känner de flesta igen. Fullständigt namn på grundaren var Theodor Friedrich Wilhelm Märklin. Leksakstillverkningen startade år 1859 och från början var det kastruller, pannor och andra små detaljer i tennplåt till dockhus som producerades. Sönerna fortsatte bedriva leksakstillverkningen inom familjeföretaget under namnet Gebr. Märklin & Co. Inte förrän år 1891 kom det första Märklintåget ut på marknaden. (Sensationen var stor – Gebr. Märklin & Co! Deras tåg gick att koppla samman med vagnar och järnvägsnätet gick att bygga ut till det oändliga efter kundens egna önskemål. Succén var total!

Tågmodellernas osäkra framtid

Tysk traditionell hobby riskerar att gå i graven. Generationerna som hade modelljärnvägen som den enda tekniska leksaksattraktionen att välja på håller på att försvinna enligt https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/19/modelljarnvagar-en-hobby-utan-framtid. Entusiasterna menar att den yngre generationen inte vill ägna all den tid och arbetsprestation som ligger bakom att skapa landskap, stationer, hus och omgivningar för modelljärnvägen. Det är en för stor arbetsinsats för ungdomen. Idag startar man pekplattor, mobiler och bärbara datorer med en knapp och sen är spelen och leken igång. Den långsamma processen – att bygga upp världen för hand, snart ett minne blott?

restimpo